Ogrzewanie podłogowe


Płyta zaprojektowana i wykonana ze styropianu EPS w sposób umożliwiający układanie rurek ogrzewania podłogowego w odstępach 5, 10, 15 cm. Dzięki temu rozwiązaniu wykonanie posadzki betonowej o wymaganej grubości dla ogrzewania podłogowego nie powoduje pogrubienia posadzki w strefach bez ogrzewania podłogowego.