Przepusty instalacyjne


Elementy wykonane ze styropianu EPS. Polecane przy wykonywaniu przejść instalacyjnych (szczególnie kanalizacyjnych) przez ściany piwnic, ściany fundamentowe oraz stropy bez wymagań przeciwpożarowych.